Bloopers

Legendariska bloopers!

Under i stort sett alla filminspelningar så tabbar sig skådespelare! Glömmer repliker, gör fel eller på något annat sätt frångår manus. De allra flesta bloopers klipps givetvis bort, men ibland så behålls dom. Här under är några klassiska sådana exempel!

Cheers

Fredrik